Zwyczaj

Jest to utrwalony w toku historycznego trwania i uznany przez dane społeczeństwo za słuszny określony zbiór reguł postępowania. Zwyczaj powstaje zatem jako część tradycji i obyczaju danej społeczności, a jego cechą charakterystyczną jest to, iż nie posiada jakiejkolwiek gwarancji państwowej poza gwarancję społeczną.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych