Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zstępny

Pojęciem tym określa się krewnego w linii prostej, urodzonego po danej osobie. Zstępny zatem to inne określenie potomka, szczególnie ważne w świetle przepisów prawa dotyczących kwestii spadkowych.