Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zmiana społeczna

Jest to proces bezustannych przemian zachodzących w społeczeństwie, mających dla jego istnienia określone znaczenie. Może polegać na powstawaniu, zaniku i przekształcaniu określonych elementów życia społecznego, które posiadają dla niego istotne znaczenie. Waga zmiany społecznej może być oczywiście różna, jednak mówimy o niej wtedy, gdy dany fakt w jakikolwiek sposób wpływa na przekształcanie środowiska ludzkiego (np. rozwój lotnictwa cywilnego, wynalazek internetu itp.).