Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zimna wojna

Termin odnoszący się do sytuacji międzynarodowej panującej po II wojnie światowej pomiędzy dwoma blokami politycznymi: tzw. Zachodem (a dokładnie państwami członkowskimi NATO) oraz blokiem państw komunistycznych, szczególnie tych będących członkami Układu Warszawskiego. Zjawisko zimnej wojny polegało na szaleńczym wyścigu zbrojeń (szczególnie na linii USA – ZSRR), który powodował, iż choć strony nie były w stanie wojny, to jednak ich stosunki były tak napięte, że zagrożenie jej wybuchem przez cały czas trwania zimnej wojny było bardzo realne. Okresem największego nasilenia zimnej wojny były dwa wydarzenia: wojna koreańska w latach 1950–1953, kiedy nastąpiła pierwsza konfrontacja między blokiem sowieckim a Zachodem oraz blokada Kuby i tzw. kryzys kubański z roku 1962, kiedy świat stanął bardzo realnie na krawędzi wojny nuklearnej. Później, aż do Jesieni Narodów i upadku muru berlińskiego napięcia kumulowane były przez kilka istotnych wydarzeń: 1965-1973 wojna w Wietnamie, 1968 interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczęcie wojny w Afganistanie (1979).

Kwestię napięcia jakie niosła z sobą „zimna wojna” znakomicie opisał w swojej książce John Lewis Gaddis: „Od 1957 do 1961 roku Chruszczow otwarcie i wielokrotnie groził Zachodowi nuklearną zagładą w mrożący krew w żyłach sposób. Twierdził, że sowieckie osiągnięcia w dziedzinie pocisków są znacznie większe od amerykańskich, co pozwoliłoby mu zmieść z powierzchni ziemi dowolnie wybrane miasto w USA czy w Europie. Podawał nawet, ile pocisków i głowic może być potrzebne do zniszczenia poszczególnych celów. Próbował jednak również być uprzejmy – pewnego razu, pastwiąc się nad politykiem z Ameryki Hubertem Humphreyem, przerwał mu i zapytał skąd pochodzi. Gdy Humphrey pokazał na mapie Minneapolis, Chruszczow zaznaczył je dużym niebieskim ołówkiem. <<To żebym nie zapomniał rozkazać oszczędzić tego miasta, gdy będą startować rakiety” – wyjaśnił grzecznie>>”

Według Normana Daviesa „określenia <<zimna wojna>> użył po raz pierwszy brytyjski pisarz George Orwell w artykule opublikowanym w październiku 1945 roku w socjalistycznym piśmie <<Tribune>>. Można śmiało twierdzić, że rozwijająca się zimna wojna między Zachodem a Związkiem Sowieckim zaczęła się na długo przed utworzeniem towarzyszących jej instytucji i terminologii. Istotne kroki zmierzające do konfliktu zostały bez wątpienia poczynione w 1946 roku, kiedy Związek Sowiecki odmówi przystąpienia do planu Barucha, dotyczącego pokojowego wykorzystania energii atomowej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a potem w roku 1947, kiedy wystąpienie Trumana powstrzymało sowiecką/komunistyczną ekspansję na tereny Grecji i Turcji”.