Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zdolność prawna

W świetle prawa cywilnego jest to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Ma zatem charakter bierny, to znaczy, iż nie wiąże się z możliwością wydawania oświadczeń woli, a jedynie z posiadaniem podmiotowości prawnej. Osoba posiadająca zdolność prawną jest podmiotem, wobec którego mogą być podejmowane określone działania przyznająca jej pewien zakres praw bądź obowiązków, np. w kwestii dziedziczenia.