Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zdarzenie prawne

Jest to każde takie zdarzenie, które prowadzi do określonych skutków prawnych, bez bezpośredniego udziału woli człowieka i jego świadomego zaangażowania. Innymi słowy: zdarzenie prawne jest to pewien fakt prawny, który ma charakter zdarzenia losowego. Przykładem zdarzenia prawnego może być pożar domu. Jeżeli był ubezpieczony, zdarzenie jego spalenia wywołuje określone skutki prawne w postaci wypłaty odszkodowania. Innym przykładem może być spadnięcie na przechodnia dużego płatu śniegu z połaci dachowej. Uszkodzenie ciała jakiego doświadczył przechodzień, wywołuje określone skutki prawne, gdyż może być ono podstawą roszczenia o odszkodowanie wobec właściciela kamienicy. Nie zadbał on bowiem należycie o usunięcie śniegu z dachu.