Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zbrodnia

Jest to czyn zakazany w świetle prawa karnego i zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat 3. Zbrodnia jest czynem zabronionym o najwyższym ciężarze gatunkowym, stąd też w przypadku rozpraw, których materią jest osądzenie sprawców zbrodni, pierwszą instancją jest zawsze sąd okręgowy.