Zbrodnia

Jest to czyn zakazany w świetle prawa karnego i zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej lat 3. Zbrodnia jest czynem zabronionym o najwyższym ciężarze gatunkowym, stąd też w przypadku rozpraw, których materią jest osądzenie sprawców zbrodni, pierwszą instancją jest zawsze sąd okręgowy.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych