Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zbrodnia przeciwko ludzkości

Jest to pojęcie bliskie pojęciu ludobójstwa, jednak z racji swojej niejasności trudne do zdefiniowania. Często używane wymiennie z ludobójstwem, gdyż podobnie jak ono odnosi się do przypadków radykalnego łamania podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia. Jednak zbrodnia przeciwko ludzkości jest pojęciem o szerszym znaczeniu; dokonywane jest na znacznie większą skalę. Przy czym określenie to odnosi się wyłącznie do działań, które bezpośrednio prowadzą do śmierci (np. komory gazowe); ze zbrodnią przeciwko ludzkości mamy też do czynienia w sytuacjach, gdy jakieś działanie nie prowadzi bezpośrednio do zadawania śmierci, ale często do niej prowadzą (np. łagry w Związku Radzieckim). Zbrodnią przeciwko ludzkości mogą być zatem wszelkie formy działań, które prowadzą do budowania warunków społecznych uwłaczających ludzkiej egzystencji. Przykładem może być choćby Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932 – 33, czy też działania rozmaitych rządów i klanów w państwach Środkowej Afryki. W obu tych przypadkach ludzie nie byli bądź też nie są zabijani w sposób bezpośredni przez same reżimy, jednak działania określonych instytucji państwowych bądź nieformalnych struktur władzy (rekwirowanie żywności) doprowadza do śmierci ogromnej liczby ludzi (często milionów – jak w przypadku Ukrainy). Niejednoznaczność pojęć ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości prowadzi jednak do nieostrego stosowania obu terminów.