Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zbiorowość

Jest to zbiór jednostek posiadających chwilową styczność przestrzenną, wynikającą z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu. To najczęstsza cecha zbiorowości – sama obecność w danym miejscu (np. w galerii w trakcie wystawy obrazów). Jednak nie jest wykluczone, iż jednostki będące częścią zbiorowości mogą się wzajemnie postrzegać czy wręcz wchodzić ze sobą w interakcje a nawet przebywać w trwałych relacjach. Kluczowy jest jednak fakt, iż w przypadku zbiorowości postrzeganej jako całość, nie istnieje żaden trwały układ zależności występujący między wszystkimi tworzącymi ją jednostkami. Zbiorowości nie należy zatem pod żadnym pozorem mylić z grupą – ta bowiem posiada kilka elementów ją konstytuujących, które od zbiorowości ją obiektywnie odróżniają; przede wszystkim trwałe więzi między członkami grupy (formalne bądź nieformalne), wspólny dla wszystkich jej członków cel (np. dla partii politycznych będzie to wpływ na życie w państwie, a w szczególności zdobycie władzy politycznej) i wreszcie poczucie odrębności (poczucie tworzenia pewnego zbiorowego podmiotu określanego jako „my”, wobec innych, wobec podmiotu, którym są „oni”).