Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zasada subsydiarności

Kluczowa zasada regulująca funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, a także jedna z kluczowych zasad obowiązujących w Unii Europejskiej mówiąca, iż pierwszeństwo wykonywania określonego zadania zawsze przypada niższej strukturze samorządowej. W świetle tej zasady struktura wyższego rzędu ma prawo ingerować w działania struktur niższego rzędu dopiero w chwili, gdy realizowane zadania przekraczają ich możliwości.

W polskim systemie konstytucyjnym zasada subsydiarności ustanawiana jest w art. 163, który mówi, iż „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. A zatem jeśli nie jest to wyraźnie określone, domniemywa się, iż dane zadanie leży w gestii organów samorządowych. Istnieje w tej kwestii jeszcze dodatkowe dookreślenie, gdyż w art. 164 ust. 3 napisane jest, iż „gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego”. A zatem pierwszym podmiotem do którego kierowane są zadania władz publicznych nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządowych i organów władzy jest gmina.