Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zarządzenie

Jest to akt prawny niższego rzędu wydawany przez jakiś organ kierowniczy określonego urzędu państwowego, mający najczęściej charakter wewnętrzny. Zarządzenie nie jest zatem źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Z racji niższej rangi w hierarchii źródeł prawa zarządzenia publikowane są w Monitorze Polskim.