Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zależności społeczne

Jest to całościowy układ wzajemnych powiązań istniejących pomiędzy poszczególnymi jednostkami, występujący w danym społeczeństwie (społeczności, grupie). Każda jednostka przez cały okres swojego życia tworzy nowe powiązania, umacnia stare, a czasami zrywa te istniejące. Zależności zatem to swego rodzaju schemat sieci powiązań, jakie dana osoba posiada w badanym przez nas okresie. Ta sieć to nie tylko informacja o tym z kim dana osoba ma relację, ale też jak silną i o jakim charakterze (formalnym czy nieformalnym). Zależności można badać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i w odniesieniu do większych struktur społecznych.