Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zadanie zlecone

Jeden z typów zadań samorządu terytorialnego, które wykonuje on nie tyle z własnej inicjatywy, ale jako forma zadania przekazanego do realizacji przez organ administracji centralnej. Równocześnie wraz z przekazaniem tego zadania jednostka samorządowa otrzymuje określone kompetencje do ich wykonania, a także środki finansowe na ich realizację. Przykładem zadania zleconego jest wydawanie dokumentów personalnych takich jak akty urodzenia czy dowody osobiste.