Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Zadanie własne

Jest to jedno z dwóch typów zadań, jakie może wykonywać jednostka samorządu terytorialnego i reprezentujące go organy. Wynika z suwerennej decyzji organów samorządowych, przez co najczęściej finansowana jest z ich dochodów własnych. Przykładem zadania własnego może być inicjatywa wybudowania hali widowiskowo-sportowej czy przebudowa skrzyżowania. Nie znaczy to rzecz jasna, iż w takim przypadku nie jednostka samorządowa (np. gmina) nie może się ubiegać o dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu.