Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Występek

Jest to czyn zabroniony w świetle prawa karnego i zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności bądź też karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.