Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wykładnia prawa

Jest to proces interpretacji prawa mający na celu, w przypadku niejednoznaczności jego przepisów, ustalenie jego właściwego znaczenia. Inaczej rzecz ujmując jest to ogół czynności poznawczych mających na celu wskazanie na właściwe znaczenie badanych przepisów prawnych. Bywa bowiem tak, iż poszczególne przepisy tworzą przestrzeń niejednoznaczności i mogą być różnie rozumiane. Istnieje wtedy konieczność ustalenia ich znaczenia, zgodnie z którym zostanie przeprowadzone określone postępowanie organów państwowych.

Wyróżniamy trzy najważniejsze rodzaje wykładni ze względu na kryterium podmiotu, który ją wykonuje: autentyczna – realizowana przez organ który dane prawo ustanowił; doktrynalna – dokonywana przez uznany autorytet w dziedzinie prawa (np. profesora uniwersytetu); operatywna – dokonywana przez organ sądowy w trakcie wyrokowania.