Wstępny

Jest to pojęcie odnoszące się do krewnego w linii prostej, urodzonego przed daną osobą. Wstępny to zatem przodek, np. dziadek. Pojęcie wstępnego ma istotne znaczenie w prawie spadkowym, albowiem w przypadku śmierci osoby i nie pozostawienia przez nią testamentu, wstępni wraz ze zstępnymi, stanowią krąg osób między których dzielony jest spadek z mocy ustawy.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych