Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Współsprawstwo

Jest to jeden ze sposobów w jakich może zostać popełnione przestępstwo (jedna z form odpowiedzialności karnej wynikającej z popełnienia czynu zabronionego). Jej cechą charakterystyczną jest to, iż popełniony czyn dokonany został we współdziałaniu z innymi osobami; ma zatem charakter działania świadomego, nierzadko planowanego, dla którego realizacji współdziałanie ma kluczowe znaczenie. Przykładem współsprawstwa dokonanego bez wcześniejszego planu może być pobicie, zaś takiego, które ma znamiona działania planowanego może być kradzież.