Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wspólnota Niepodległych Państw

WNP, jest to organizacja międzyrządową, zrzeszająca byłe kraje Związku Radzieckiego utworzone 8 grudnia 1991 roku na mocy układu białowieskiego. Pierwotnie członkami WNP stały się trzy państwa: Rosja, Ukraina i Białoruś, jednak dzięki podpisaniu 21 grudnia 1991 roku w Ałma Acie dodatkowego protokołu przystąpiło do niej kolejnych osiem byłych republik Związku Radzieckiego: Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Armenia i Azerbejdżan. Do organizacji nie zdecydowały się przyłączyć państwa bałtyckie, zaś Gruzja przystąpiła do niej w roku 1993 po obaleniu rządu Zwiada Gamsachurdii, występując następnie w roku 2008 po decyzji prezydenta Michaiła Saakaszwilego i uchwale gruzińskiego parlamentu. Z racji, iż Ukraina nigdy nie ratyfikowała porozumienia, formalnie nie jest i nie była nigdy pełnoprawnym członkiem.

WNP została powołana do życia w celu prowadzenia trzech wspólnych polityk: zagranicznej, obronnej i gospodarczej. Dążenie do tego celu wynikało z faktu istnienia przez kilka dziesięciolecia Związku Radzieckiego, po którego upadku wiele powiązań (szczególnie gospodarczych) zostało w nagły sposób zerwanych. Innym ważnym celem było wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej powstałej w czasach ZSRR i dającej duże możliwości wymiany handlowej.