Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wpływ społeczny

Jest to zjawisko polegające fakcie, iż kształt zachowań jednostek nie jest wynikiem jedynie jej osobistych chęci i zamierzeń, ale kształtowany jest także przez bezpośrednią lub pośrednią obecność innych osób. Wpływ społeczny jest zatem zjawiskiem, dla którego zaistnienia konieczni są inni ludzie i może mieć charakter zupełnie niezamierzony. Praktycznie wpływ społeczny oznacza bowiem tyle, iż dana osoba – gdyby nie było przy niej nikogo – zachowywała by się w sposób odmienny, bardziej dla niej naturalny. Jednak obecność świadków jej działania zmienia jej zachowanie, niejednokrotnie w sposób bardzo znaczący. Doskonałym przykładem może być rozmowa egzaminacyjna – w czasie jej trwania wielokrotnie może się zdarzyć, iż wielokrotnie powtarzana ze spokojem wiedza, utknie gdzieś w zakamarkach umysłu i nijak nie będzie do niej dostępu. A stanie się to na skutek stresu i niepewności spowodowanych samym znaczeniem rozmowy, ale i obecnością egzaminatora.