Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wotum zaufania

Procedura sejmowa o szczególnym znaczeniu ustrojowym, wyrażająca poparcia dla nowo powołanej Rady Ministrów. W standardowym przypadku udzielane jest w następstwie przeprowadzenia nowych wyborów do parlamentu, kiedy po desygnacji przez Prezydenta kandydata na Prezesa Rady Ministrów, ten ostatni przedstawia w swoim przemówieniu główne założenia przyszłej polityki swojego rządu. Przemówienie to nosi miano exposé, a udzielenie wotum zaufania następuje bezpośrednio po nim. W przypadku nowych wyborów i zmiany składu w obu izbach parlamentu, udzielenie wotum zaufania ma charakter obligatoryjny – stanowi finalny element procedury legitymizacyjnej dla Rady Ministrów. Wotum zaufania może zostać udzielone także na wniosek samego premiera jako forma wzmocnienia swojej pozycji w okresie przesileń politycznych, ostrej krytyki rządu bądź chęci potwierdzenia dla wprowadzanych rozwiązań. Przy czym jest to decyzja ryzykowna – nie udzielenie wotum zaufania skutkuje w takim przypadku koniecznością złożenia urzędu przez premiera i jego ministrów.