Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wotum nieufności

Realizowana w Sejmie niezwykle istotna ustrojowo procedura będąca wyrazem jego funkcji kontrolnej, wyrażająca brak zaufania dla prowadzonej przez Radę Ministrów bądź jej poszczególnych ministrów polityki. Uchwalenie wotum nieufności oznacza konieczność dymisji rządu bądź konkretnego ministra. W Polsce procedura wotum nieufności została zmodyfikowana uzyskując charakter konstruktywny. Oznacza to, iż wraz z odwołaniem funkcjonującego rządu następuje udzielenie wotum zaufania nowemu Prezesowi Rady Ministrów, którego powołuje Prezydent, a na jego wniosek pozostałych członków rządu. Jest to rozwiązanie pozwalające chronić polski system władzy przed sytuacją, w której rząd utraciłby zaufanie parlamentu i sprawowałby władzę tylko dlatego, iż nie ma politycznej mocy do powołania nowego.