Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wolność negatywna

Nazywana niekiedy także „wolnością od”. Ów zwrot „od” w sposób zasadniczy wskazuje na charakter tej wolności jako na wolność–od–czegoś (od przymusu, od strachu, od ingerencji państwa w życie prywatne, od obowiązku itp.). Wolność „od” to zatem niezależność, suwerenność. W świetle takiego rozumienia wolności (czy też w świetle jej realizacji) powstaje pewna przestrzeń, w której dana jednostka może wykorzystać swój twórczy potencjał i zrealizować preferowane przez siebie działanie. Wolność negatywna – jak określają ją niektórzy – jest zatem pusta. Określa sam stan autonomii, w którym dopiero nastąpi wybór i wypełnienie treścią. Jest jednak podstawą faktu, iż zrealizowany przez dana osobę czyn jest rzeczywiście jej. Wybrany jej własna wolą, a nie narzucony z zewnątrz.