Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Większość zwykła

Jest to większość, w której w ostatecznym rozstrzygnięciu głosów „za” jest więcej niż głosów „przeciw”, przy pominięciu głosów wstrzymujących się. Wystarczy zatem, iż zwolenników jest więcej niż przeciwników i dane rozwiązanie zostaje przegłosowane. W polskim systemie konstytucyjnym większość ustaw i uchwał sejmowych rozstrzygana jest większością zwykłą. Jedynie w szczególnych przypadkach podnosi się poziom koniecznej do uzyskania większości na do poziomu większości bezwzględnej bądź kwalifikowanej (np. odrzucenie weta prezydenckiego – większość kwalifikowana 3/5, czy też wyrażenie wotum zaufania w pierwszym i drugim kroku powołania nowego rządu – większość bezwzględna).