Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Większość kwalifikowana

Jest to większość, która charakteryzuje się tym, iż rozpatrywane rozwiązanie musi poprzeć określony ułamek głosujących. W polskim systemie konstytucyjnym istnieją dwie wielkości kwalifikowane obowiązujące w parlamencie: wielkość 2/3 (wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej) bądź 3/5 (odrzucenie przez Sejm weta prezydenckiego).