Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Większość bezwzględna

Jest to większość charakteryzująca się tym, iż ilość osób głosująca za przyjęciem jakiegoś rozwiązania jest większa niż suma głosów przeciwko i wstrzymujących się razem wziętych. Większość bezwzględną określa się często mianem większości 50 proc. plus jeden głos. Znaczy to tyle, iż za określoną opcją opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu. W tradycyjnej postaci dotyczy ona osób będących na sali przy istniejącym kworum (a zatem w sytuacji, kiedy obecna jest minimalna ilość osób potrzebna do przeprowadzenia ważnego głosowania). W polskiej Konstytucji istnieje jednak sytuacja większości bezwzględnej z ustawowej liczby posłów, czyli z 460. Wynosi ona 230 plus jeden głos, a zatem 231.