Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Wewnątrzsterowność

Cecha charakteryzująca ludzką jednostkę polegająca na samodzielności i autonomiczności w dokonywanych przez nią wyborów. Im bardziej człowiek jest wewnątrzsterowny, tym bardziej sam jest ośrodkiem swoich decyzji, działając w oparciu o swoje uczucia, rozum i wolę. Kwestia wewnątrzsterowności jest niezwykle ważnym zagadnieniem odnoszącym się do jednostki, gdyż wyznacza zakres jej realnej wolności. Podejmowania decyzji w sposób pozbawiony czyjegoś wpływu i manipulacji. Wolny wybór to bowiem taki, w którym osoba posiada pełnię wiedzy o danej sytuacji i na podstawie racjonalnej i krytycznej analizy, zgodnie z posiadanymi przez siebie preferencjami podejmuje decyzję. Jeśli jednak jej wiedza jest w jakiś sposób niepełna, zmanipulowana bądź też opiera się na stereotypach, wtedy – choć psychologicznie może tej osobie wydawać się, iż działa niezależnie i autonomicznie – jej wolność i autonomia są pozorne. Inny przypadek wewnątrzsterowności to kwestia predyspozycji samej osoby. Można bowiem mieć wiedzę i znakomity zmysł krytycznej analizy, ale nie posiadać osobowościowych zdolności do realizacji swojego zdania.