Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Walka klasowa

Jest to pojęcie zrodzone w łonie marksizmu, oznaczające podział społeczeństwa na pewne całości społeczne, charakteryzujące się odrębnym statusem i zbiorowo rozumianym interesem. Klasa społeczna to zatem wspólnota pewnych racji, dążeń i postulatów określonej grupy jednostek, wynikająca z ich sytuacji życiowej. Problem społeczeństwa klasowego polega na tym, iż jego najbardziej zasadniczym elementem jest konflikt – rywalizacja pomiędzy istniejącymi klasami w zakresie dostępu do dóbr i władzy. Marks uważał, iż poza społeczeństwem pierwotnym każdy kolejny typ społeczeństwa (niewolnicze, feudalne i kapitalistyczne) opierało się na istnieniu dychotomicznej struktury społecznej, gdzie istniejące obok siebie klasy toczyły zażarty bój o supremację. Był to konflikt klasowy, który ze względu na istnienie prywatnej własności w społeczeństwie kapitalistycznym, jest niemożliwy do wyeliminowania.

Mimo zmiany charakteru współczesnych społeczeństw w teorii marksistów walka klas nie ustała, a jedynie zmienił się przedmiot walki i jej zakres. Stad też areną współczesnej walki klasowej są spory dotyczące takich kwestii jak feminizm (walka o równouprawnienie kobiet), homoseksualizm (równy status osób homoseksualnych i walka z dyskryminacją), ekologizm (konflikt z podmiotami gospodarczymi zanieczyszczającymi ziemię i kupującymi od państw zgodę na to) czy alterglobalizm – antyglobalizm (walka wielkich korporacji o ekonomiczne podporządkowanie sobie świata). Tacy współcześni przedstawiciele marksizmu jak Pierre Bourdieu uważają, iż współczesna walka klas ma wymiar bardziej symboliczny niż ekonomiczny i w dużej mierze polega na walce o język. Stąd też zwolennicy tej koncepcji upatrują wszelkich form dyskryminacji w różnych maskulinistycznych zwrotach językowych, dla których należy bezwzględnie tworzyć feministyczne odpowiedniki (sędzia – sędzina, filozof – filozofka itp.).