Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Walfare state

Jest to koncepcja państwa opiekuńczego, zwanego inaczej państwem dobrobytu. Jest to dość rozpowszechniona w krajach Europy Zachodniej doktryna głosząca, iż każdemu obywatelowi państwo winno zapewnić pewien minimalny standard życia, a zatem odpowiedni dochód, mieszkanie, opiekę zdrowotną i wykształcenie.

Sama koncepcja zrodziła się na bazie teorii ekonomicznej Johna Maynarda Keynesa, rozwijanej następnie przez Gunnara Myrdala i Johna Kennetha Galbraitha. W myśl tej teorii państwo powinno funkcjonować w oparciu o gospodarkę kapitalistyczną, jednak z dużą dozą interwencjonizmu. Dzięki temu może wpływać na politykę społeczną, ekonomiczną i fiskalną, a przez to korygować te elementy mechanizmów rynkowych, które doprowadzają do niesprawiedliwego (wedle poglądu tej doktryny) podziału dóbr i kreowania dysproporcji. Tym samym ma to tworzyć bardziej harmonijne społeczeństwo.

Przeciwnicy tego rozwiązania uważają, iż nadmierna ingerencja w gospodarkę prowadzi do przerostu biurokracji oraz zabijania ludzkiej kreatywności i przedsiębiorczości. To jednak nie koniec. Określone modele rozwiązań są przyczyną wytwarzania się pewnych trwałych stanów, gdyż modelują nie tylko to, co dość łatwo zmienialne (jak prawo), ale także elementy w człowieku tak trwałe jak mentalność i charakter. Tak często spotykana w byłych krajach komunistycznych mentalność roszczeniowa, to właśnie nic innego jak efekt długiego trwania gospodarki centralnie planowanej, w której brak własności prywatnej doprowadził do upadku odpowiedzialności i życiowej przedsiębiorczości. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że ktoś (czyli państwo) pewne rzeczy wykonuje za nich i w ten sposób staję się społecznie upośledzeni. Zamiast pracować, oczekują działań organów administracyjnych. Podnosi to ostatecznie koszty utrzymania całego systemu państwa i prowadzi do zmniejszenia (lub zahamowania) tempa rozwoju gospodarczego. A zatem także do realnej szansy na zdrowie całego systemu.