Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Vacatio legis

Jest to okres, który musi upłynąć od momentu ogłoszenia danego aktu prawnego, do jego wejścia w życie. Standardowy okres wchodzenia ustawy w życie to dwa tygodnie (czternaście dni), jednak dla szczególnie ważnych i obszernych aktów prawnych może być odpowiednio wydłużony. Istnienie tego rozwiązania ma na celu umożliwienie społeczeństwu (a w szczególności bezpośrednio zainteresowanym podmiotom) zapoznanie się z wprowadzanymi przepisami i (np. w kwestiach przepisów sanitarnych czy związanych z bezpieczeństwem) umożliwienie przygotowania się do ich realizacji.

Istnieją jednak rozwiązania odwrotne. Może bowiem zajść potrzeba, aby okres vacatio legis skrócić. Włącznie z sytuacją, kiedy dany akt prawny wchodzi w życie natychmiast po jego ogłoszeniu. Warunek jednak jest taki, iż takie rozwiązanie nie może łamać zasady demokratycznego państwa prawnego. W przypadku przepisów porządkowych okres „leżakowania” ustawy wynosi trzy dni od daty ogłoszenia. I podobnie jak w innych przypadkach mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni – do wejścia natychmiastowego włącznie (jeśli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia).