Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ustawa

Jest to jedno z pięciu wymienianych przez Konstytucję RP źródeł prawa, ustępujące w hierarchii źródeł jedynie Konstytucji oraz w szczególnych przypadkach ratyfikowanym umowom międzynarodowym (kiedy zgoda na ich ratyfikację została wyrażona w ustawie). W okresie stanu wojennego, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenia, Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Ustawa jest aktem prawnym, który uchwalany jest w szczególnej procedurze zwanej procedurą legislacyjną. Polega ona na tym, iż projekt ustawy musi przejść przez trzy instytucje: Sejm, Senat oraz Prezydenta, będąc zatwierdzanym na pierwszych dwóch etapach przez określoną w Konstytucji większość, zależną od typu projektu ustawy (ustawa zwykła, ustawa budżetowa, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej itp.).