Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ustanie stosunku prawnego

Jest to sytuacja, w której na skutek zdarzenia prawnego ustaje stosunek prawny między dwoma podmiotami, który tworzył między nimi układ wzajemnych praw i obowiązków. Przykładem może być śmierć współmałżonka (na skutek czego upada kwestia zobowiązań majątkowych małżonka pozostającego przy życiu) czy też rozwiązanie umowy o pracę (koniec wzajemnych zobowiązań pracodawcy i pracownika, a także określonych korzyści, jakie oboje czerpali z istniejącej umowy).