Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Usiłowanie

Jest to sytuacja, w której osoba podejmująca próbę dokonania czynu, zabronionego, ostatecznie z jakichś powodów go nie dokonuje, zostając jednak zatrzymana przy próbie jego realizacji. Przykładem może być sytuacja, w której jakaś zorganizowana grupa przestępcza została nakryta na przygotowaniach do realizacji jakiegoś poważnego przestępstwa. Sam fakt braku realizacji nie zwalnia jednak z odpowiedzialności. Więcej: usiłowanie, z racji, iż zawsze jest działaniem umyślnym, traktowane jest przez sąd tak, jakby do czynu doszło. Sprawcy podpadają zatem pod te same przepisy prawa, które miałyby zastosowanie wobec osób, które danego czynu dokonały. Choć często bierze się pod uwagę fakt, iż do niego nie doszło.