Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Urbanizacja

Proces początkowo związany z rozwojem przemysłu (industrializacją) polegający na systematycznej migracji ludności ze wsi do miast w celu znalezienia zatrudnienia i gwałtownym wzroście udziału populacji mieszkającej w miastach. Zmiany te powodowały nie tylko same przekształcenia demograficzne, związane z miejscem zamieszkiwania, ale także kształtowały zupełnie nową przestrzeń kulturową, w której dochodziło do powstawania nowych zjawisk społecznych. Efektem urbanizacji była emancypacja ogromnych mas ludności, która poprzez kontakt z miastem zaczynała się edukować i coraz bardziej uczestniczyć życiu kulturalnym danego społeczeństwa. Efektem kolejnym była zmiana w zakresie uprawnień politycznych i upowszechnienie prawa wyborczego. Zmiany urbanizacyjne miały zatem znaczący wpływ na procesy demokratyzacji zachodnich społeczeństw.