Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency FundMiędzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (od roku 1953 zmieniono nazwę na United Nations Children’s Fund – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – pozostając przy uznanym już wtedy powszechnie skrócie. Jest to mająca siedzibę w Nowym Jorku organizacja będąca częścią ONZ-etowskiego systemu ochrony praw człowieka, powołana do życia w calu pomagania dzieciom (ofiarom wojen, głodu, klęsk ekologicznych) niezależnie od ich przynależności rasowej, religijnej i narodowej. Idea organizacji wysunięta została przez Polaka Ludwika Rajchmana w roku 1946 roku i związana była z inicjatywą niesienia pomocy społecznościom zniszczonej wojną Europy. Szybko okazało się jednak, iż pojawiające się kolejne potrzeby (choćby na skutek wojny domowej w Chinach) rozszerzyły zakres działania na cały świat. Dodatkowo najbardziej palącym wyzwaniem stała się inna kwestia niż początkowo sądzono – a mianowicie zahamowanie rozszerzających się w rejonie konfliktów i klęsk humanitarnych epidemii. Szczególnie w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Stało się to możliwe głównie dzięki rozwojowi technologii, a zatem obniżeniu kosztów produkcji szczepionek i leków. Z powodów procesów dekolonizacyjnych, kluczowym rejonem działań stała się Afryka, co skutkowało m.in. nagrodzeniem UNICEF-u w roku 1965 Pokojową Nagrodą Nobla. Organizacja doprowadziła także do uchwalenia w 1989 r. Konwencji Praw Dziecka.

Takie wydarzenia jak eksplozja demograficzna, niedorozwój narodowych gospodarek w zacofanych rejonach świata, dyktatorskie rządy i brak otwarcia na zmiany polityczne to przyczyny stale utrzymującej się potrzeby niesienia pomocy. Nie tylko związanej z chorobami i żywnością, ale także z edukacją.