Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia realna

Rozwiązanie polityczno-prawne polegające na takim połączeniu dwóch suwerennych państw, które od momentu zawarcia unii posiadają nie tylko wspólne władze (np. monarchę), ale także parlament, rząd, walutę czy założenia prowadzonej polityki zagranicznej, przy zachowaniu odrębności wojska, administracji, sądownictwa i skarbu. Obywatele państw będących w unii zyskują możliwość osiedlania się we wszystkich częściach obu dotychczas niezależnych państw, podlegając w nich takim samym prawom.