Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia personalna

Jest to związek dwóch suwerennych państw, które z racji określonych uwarunkowań historycznych decydują się posiadać wspólnego władcę przy zachowaniu całkowicie odrębnego systemu instytucji państwowych. Przykładem unii personalnej były rozwiązania panujące pomiędzy Polska i Litwą w latach 1385 – 1569 (z przerwą w latach 1440 – 1447 i 1492 – 1501). Obecnie najciekawszym przykładem unii personalnej (w sensie czysto formalnym) jest relacja niektórych byłych kolonii brytyjskich (Kanady, Australii, Nowej Zelandii czy Jamajki) z Wielką Brytanią. Głową państwa w każdym z wymienionych przypadków jest królowa Brytyjska.