Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia Europejska

Związek państw europejskich o charakterze polityczno – gospodarczym, utworzony 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht (podpisanego 7 lutego 1992). W roku 2009 tworzony przez 27 państw: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję Węgry, Włochy i Wielką Brytanię. Istnieje pewien problem z zaklasyfikowaniem Unii Europejskiej, jaki nadał jej traktat z Maastricht, gdyż w sensie formalnoprawnym nie można przypisać jej statusu organizacji międzynarodowej. Przyglądając się jej szczegółowo, dostrzeżemy w niej zarówno sporo cech typowych dla organizacji międzynarodowej (posiada niezależne od struktur państwowych organy), konfederacji (państwa zachowują suwerenność) czy też państwa federalnego (podległość prawna). Zasadnicze cele działania Unii Europejskiej najlepiej streszczają się w charakterystyce jej trzech filarów, a zatem (mówiąc bardzo ogólnie): gospodarka i polityka personalna, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna oraz system wymiaru sprawiedliwości. Można powiedzieć, iż Unia Europejska to wspólnota o pięciu płaszczyznach integracji: kulturowej, społecznej, ekonomicznej, prawnej oraz politycznej, powstała w celu podnoszenia jakości życia wszystkich członków wspólnoty, poprzez nawiązanie ścisłej współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym. Dodatkowym wątkiem o charakterze politycznym jest dążenie do utworzenia ciała politycznego prowadzącego solidarną politykę zagraniczną na arenie międzynarodowej oraz zbudowanie systemu ochrony praw i wolności człowieka. W wymiarze obywatelskim jedności projektu miało służyć stworzenia obywatelstwa europejskiego.

Unie Europejska to efekt realizowanej na przestrzeni kilkudziesięciu lat idei jednoczenia Europy. Dla realizacji swoich zadań stworzyła szereg niezmierne ważnych instytucji, do których należą m.in.: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, (dawniej Rada Ministrów), Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości oraz Trybunał Obrachunkowy.