Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia celna

Jeden z kluczowych etapów integracji gospodarczej, oznaczający, iż na określonym obszarze (należącym do co najmniej dwóch państw) znosi się cła i wszelkie inne opłaty na wybrane towary (bądź nawet wszystkie). Konsekwencją tego faktu jest to, iż każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu zgodnie z formalnościami przywozowymi w jednym z państw unii celnej, ma zagwarantowaną swobodę przepływu we wszystkich pozostałych państwach do niej należących bez żadnych barier w obrocie. Poza tym w ramach unii celnej ustala się jednolitą dla wszystkich uczestników unii zewnętrzną taryfę celną na określone (bądź wszystkie) towary. Przykładem unii celnej jest obszar Unii Europejskiej.