Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Unia Afrykańska

Jest to międzyrządowa organizacja założona w Afryce w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej. Jej siedzibą znajduje się w stolicy Etiopii – Addis Abebie. Oficjalnie powołana została do życia 9 lipca 2002 roku w Durbanie w RPA. Organizacja za swoje główne cele przyjęła m.in. tworzenie warunków do współpracy państw Afryki, a w szczególności do politycznej i gospodarczej integracji, promowanie pokojowych form rozwiązywania napięć i konfliktów, promocja instytucji demokratycznych i tworzenie instytucjonalnych ram dla ochrony praw człowieka. Celem globalnym jest stwarzanie warunków do odgrywania znaczącej roli przez kontynent afrykański w społeczności międzynarodowej.

Do organizacji należą wszystkie państwa Afryki poza Marokiem, które w ten sposób wyraziło swój sprzeciw wobec członkostwa Sahary Zachodniej w OJA. Z powodu różnych lokalnych konfliktów czasowo zawieszani w prawach członków były takie państwa jak Mauretania, Gwinea, Madagaskar oraz Niger.