Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Układ z Schengen

Podpisana 14 czerwca 1985 roku w luksemburskim mieście Schengen umowa międzynarodowa zawarta początkowo między pięcioma krajami (Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Francją i RFN) mająca na celu zapewnienie swobody przepływu osób na obszarze składającym się z terytoriów państw – sygnatariuszy. Układ od początku otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej rozszerzał się systematycznie, włączając w siebie także obszary państw nie należące do Unii Europejskiej – Islandię i Norwegię – jako kraje Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony – oraz Szwajcarię (stan na koniec 2009). Do układu w 2009 roku nie należało pięć państw unijnych – Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Rumunia i Bułgaria. Wynikająca z porozumienia swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw – sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem.