Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Układ Warszawski

Nazwa sojuszu polityczno – wojskowego zawartego z inicjatywy Związku Radzieckiego, pomiędzy krajami tzw. bloku komunistycznego. Został podpisany 14 maja 1955 w Warszawie przez Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR, wchodząc w życie 6 czerwca 1955. Stworzenie sojuszu otworzyło drogę do podporządkowania struktur wojskowych państw członkowskich dowództwu sowieckiemu i miało legitymizować obecność wojsk radzieckich na terenach NRD, Polski, Rumunii i Węgier. Była to ukryta pod hasłami obrony interesów bloku państw komunistycznych próba jeszcze silniejszego zaciśnięcia panowania sowieckiego w Europie Środkowo – Wschodniej. Początkowo układ miał funkcjonować przez 20 lat z opcją przedłużenia o dalsze 10 w przypadku, gdyby nikt go nie wypowiedział. Ostatecznie po przedłużeniu w 1985 roku układu o dalsze 20 lat, jego trwanie zostało przerwane w roku 1989 na skutek Jesieni Narodów, upadek Związku Radzieckiego w roku 1991 i upadku żelaznej kurtyny. Oficjalnie Układ Warszawski zakończył swoją działalność 1 lipca 1991.