Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Podpisane 30 października 1947 roku porozumienie, którego celem miały stać się zagadnienia polityki handlowej. Za główne zadanie członkowie porozumienia postawili sobie likwidację barier we wzajemnej wymianie handlowej, obniżenie stawek celnych (co miałoby zwiększyć poziom wymiany towarowej) i kreacja warunków, które sprzyjałyby wolnej międzynarodowej konkurencji.

Porozumienie GATT w założeniach miało stanowić tymczasowe rozwiązanie, które doprowadzi do powołania ogólnoświatowej organizacji zajmującej się kwestią handlu (jej robocza nazwa brzmiała Międzynarodowa Organizacja Handlowa). Miał to być trzeci podmiot – obok Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego – zajmujący się ułatwianiem ogólnoświatowej współpracy gospodarczej. Jednak ostatecznie rozbieżności między państwami-sygnatariuszami GATT zadecydowały, iż projekt nie został sfinalizowany i nie utworzeniu pełnowartościowej organizacji.

Od czasów utworzenia przez pierwsze sześc państw pierwszych struktur europejskich (EWWiS), rola GATT znacznie zmalała. Stąd też w latach 80-ych pojawiały się głosy wyrażające potrzebę odnowienia porozumienia i dostosowania go do nowych okoliczności. Efektem tego było utworzenie W 1994 Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO).