Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Układ o Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku

APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation. Pod nazwą tą kryje się luźne międzypaństwowe porozumienie, tworzące największy na świecie region o charakterze gospodarczym. Utworzone na podstawie porozumienia zawartego w Canberze w listopadzie 1989 roku przez ministrów spraw zagranicznych 12 państw regionu Pacyfiku: Australii, Brunei, Filipin, Indonezji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Malezji, Nowej Zelandii, Singapuru, Tajlandii i USA. W roku 1991 do porozumienia dołączyły Chiny, Tajwan i Hongkong, w 1993 – Meksyk i Papua-Nowa Gwinea, w 1994 – Chile, a od 1998 roku – Peru, Rosja i Wietnam. Ostatecznie liczba krajów członkowskich wynosi 21.

Celem dla którego zawiązano APEC była chęć koordynacji przedsięwzięć finansowych i ekonomicznych państw leżących w strefie Pacyfiku, a także podjęcie działań na rzecz zmniejszenia barier w handlu (liberalizacja handlu i wzajemnych stosunków gospodarczych). Mimo swojego luźnego charakteru układ był znaczącym wydarzeniem, gdyż za członkami APEC stoi około 60 proc. światowej produkcji i około 45 proc. światowego handlu. Znajdują się w nim też cztery gospodarki z pierwszej dziesiątki największych gospodarek: USA, Japonia, Chiny i Kanada, a także 4 z drugiej, czyli Rosja, Korea Południowa, Meksyk i Australia. Byłby to zatem układ o najpotężniejszych zasobach i możliwościach na świecie.