Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ubezwłasnowolnienie

Jest to forma urzędowo potwierdzonego wyrokiem sądu pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Skutkiem ubezwłasnowolnienia osoba fizyczna nie może podejmować pewnych czynności mających na celu wyrażanie woli i określanie własnych praw i zobowiązań. Ubezwłasnowolnienie stosowane być może wobec osób, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną bądź też które z racji określonego stanu zdrowia nie są w stanie świadomie podejmować za siebie decyzji (demencja).