Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Trzy filary Unii Europejskiej

Jest to pojęcie odnoszące się do obszarów, w jakich – na mocy postanowień traktatu z Maastricht – działała Unia Europejska. A zatem trzy filary to trzy obszary wzajemnej współpracy i koordynacji działań, które po 1 listopada 1993 roku (wejście w życie traktatu) stanowić miały o jakości zintegrowanej Europy.

Wraz z powstaniem Unii Europejskiej trzy funkcjonujące do tej pory wspólnoty stawały się częścią większego projektu politycznego (choć sama EWWiS zgodnie z postanowieniami traktatu paryskiego zakończyła działalność po 50 latach funkcjonowania). Ich kompetencje oraz organizacja stała się podstawą do stworzenia tzw. pierwszego filaru Unii Europejskiej, który miał regulować takie kwestie jak wspólny rynek, unia walutowa i gospodarcza, polityka rolna, handlowa i regionalna, oświata i kultura czy wreszcie ochrona zdrowia i polityka socjalna. Inne dziedziny współpracy, o których mówi traktat, to m.in. wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, które tworzą tzw. drugi filar Unii oraz współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, które tworzą tzw. trzeci filar.