Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Trzeci Świat

Określenie powstałe po II wojnie światowej, odnoszące się do grupy państw z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii, które nie należały ani do jednego z dwóch bloków polityczno – militarnych: państw określanych mianem Zachodu oraz bloku państw komunistycznych. Państwa tworzące ów Trzeci Świat to przede wszystkim byłe kolonie, które w latach powojennych zaczęły uzyskiwać niepodległość. Elementem charakterystycznym wspólnym dla tych krajów był niski poziom rozwoju gospodarczego, niski poziom życia oraz postkolonialna rzeczywistość społeczno-polityczna (niestabilne rządy, częste junty wojskowe, silny wpływ świata przestępczego na życie polityczne, brak elit społecznych).

Po upadku Związku Radzieckiego określenie Trzeci Świat straciło rację bytu, gdyż przestał istnieć blok państw komunistycznych. Coraz powszechniej za to używa się bardziej miarodajnego określenia – kraje rozwijające się.