Trybunał Obrachunkowy

Instytucja powstała w roku 1975 roku, z siedzibą w Luksemburgu. Zadaniem Trybunału jest kontrolowanie sposobów wydatkowania funduszy unijnych pod względem legalności, gospodarności i celowości. Trybunał jest uprawniony do kontroli każdej osoby lub organizacji, dysponującej środkami unijnymi. W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa Unii, gdzie członkowie mianowani są przez Radę Unii Europejskiej na sześcioletnią kadencję.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych