Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Trójpodział władzy

Jest to zasada ustrojowa wyłożona przez Karola Monteskiusza w dziale O duchu praw, polegająca na rozbiciu władzy na trzy typy: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, co ma przeciwdziałać możliwości jej nadużywania. Pierwszym typem jest władza stanowienia prawa, posiadająca w swoich kompetencjach możliwość tworzenia zarówno ustroju państwa (władza ustrojodawcza) oraz prawa zwykłego (karnego, cywilnego, administracyjnego itp.). Drugim typem jest władza wprowadzająca postanowienia pierwszej w życie oraz zarządzająca bieżącą polityką. Trzecia wreszcie to władza rozsądzania sporów – przy czym ważne jest, iż ów spór może występować zarówno pomiędzy obywatelami i organami publicznymi.

Zasada trójpodziału władzy uważana jest (obok takich zasad jak suwerenności narodu czy pluralizmu politycznego) za kluczową zasadę obowiązującą w państwach pretendujących do miana państw demokratycznych. Przy czym nie oznacza to, iż w każdym z nich musi mieć ona taki sam kształt; forma relacji między poszczególnymi władzami może być bardzo odmienna (w jednych na czoło wysuwa się dominująca rola parlamentu, w innych głowy państwa, w jeszcze innych rządu), ale kluczowa jest sama kwestia podziału.