Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Trójkąt weimarski

Jest to potoczna nazwa międzynarodowego układu politycznego, powołanego do życia w 1991 roku i stawiającego sobie za cel rozwój współpracy między trzema krajami: Polską, Niemcami i Francją. Powstał jako narzędzie mające służyć przede wszystkim przywróceniu Polski w nurt polityki europejskiej i wspieraniu jej integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Czas jego powstania to początek procesu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, kiedy istniał jeszcze Związek Radziecki, a jego siły zbrojne stacjonowały na terytorium Polski. Nazwa układu pochodzi od miejsca, w którym nastąpiło pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski – Krzysztofa Skubiszewskiego, Niemiec – Hansa Dietricha Genschera oraz Francji – Rolanda Dumasa; odbyło się ono 28 i 29 sierpnia 1991 w Weimarze.